De afdeling Educatie & Leesbevordering van de Bibliotheek Haarlemmermeer

De Bibliotheek Haarlemmermeer richt zich met haar aanbod voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair en voortgezet onderwijs op plezier in lezen, informatie-educatie, mediawijsheid en cultuureducatie. Het aanbod is zowel gericht op de kinderen als op beroepskrachten.

BoekStart abonnement (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven)
De kosten zijn € 105 per jaar, daarvoor krijgt u:

  • Vijf seizoenscollecties van 10 boeken (winter, lente, zomer, herfst, sint/kerst)
  • Vijf keer keuze uit: een setvertelplaten, boekenbeer of logeerboeken
  • Lessuggesties bij de Prentenboeken top 10 rond de Nationale Voorleesdagen 

Bestel dit abonnement

 

Educatie lidmaatschap Primair onderwijs
De kosten zijn € 55,- per jaar, daarvoor krijgt u een adviesgesprek met één van de specialisten. Dit lidmaatschap geeft u de mogelijkheid om tegen betaling collecties en diensten af te nemen bij de Edutheek. 

Bestel dit lidmaatschap

 

Educatie lidmaatschap Voortgezet onderwijs
De kosten zijn € 55,- per jaar, daarvoor krijgt u een adviesgesprek met één van de specialisten. Dit lidmaatschap geeft u de mogelijkheid om tegen betaling collecties en diensten af te nemen bij de Edutheek.

Bestel dit lidmaatschap

 

Instellingenabonnement
De kosten zijn € 60,- per jaar (+ eenmalig € 3,- inschrijfgeld). Met dit abonnement krijgt u een lenerspas die u kunt gebruiken om zelf boeken uit te zoeken voor uw klas of om regelmatig met uw groep in de bibliotheek te lenen. Let op: dit abonnement is uitsluitend bedoeld voor maatschappelijke, culturele en educatieve instellingen. 

 Bestel dit abonnement bij de Edutheek of een vestiging in uw buurt.