BoekStart

BoekStart is onderdeel van het programma Kunst van lezen en wordt landelijk uitgevoerd door bibliotheken. BoekStart is erop gericht kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders te laten genieten van boeken. Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Met (voor)lezen kan je niet vroeg genoeg beginnen!

BoekStart bestaat uit 3 programmalijnen:

BoekStart in de kinderopvang
BoekStart in de kinderopvang is een effectief programma om voorlezen in de kinderopvang te professionaliseren. Kinderopvangorganisaties die deelnemen aan BoekStart werken opbrengstgericht aan een goed voorleesklimaat, waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen.

Samen met de leesconsulent van de Bibliotheek wordt een voorleesplan opgesteld, dat houvast geeft bij de inrichting van leesbevordering in de kinderopvang. Hierin legt een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool vast op welke manier aan leesbevordering wordt gewerkt. Door deelname aan de monitor worden jaarlijks de effecten van Boekstart in de kinderopvang gemeten. Met de uitkomsten kunnen effectief nieuwe doelen worden geformuleerd om het voorleesklimaat op de kinderopvangorganisatie te verbeteren. 

De BoekStartcoach
De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en jeugdverpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en wordt de coach een vertrouwd gezicht. Het blijkt dat vooral laagtaalvaardige ouders hierdoor makkelijker naar de Bibliotheek gaan.

BoekStart voor baby’s
Ouders krijgen, als hun baby ongeveer 3 maanden is, van de gemeente een waardebon voor het BoekStartkoffertje. Het koffertje is op te halen bij de bibliotheek en is voor kinderen tot 18 maanden oud. Er zitten 2 leuke boekjes in om voor te lezen aan je baby! Daarnaast wordt de baby gratis lid van de bibliotheek: de start van veel leesplezier!

Voor  kinderen tussen de 18 maanden en 4 jaar oud, hebben we een ander welkomstcadeautje: een boekje en kleurplaat van Rupsje Nooitgenoeg  kleurplaat én natuurlijk ook een gratis lidmaatschap.

 

BoekStart
Je kan niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Meer weten over lezen aan kinderen van 0-4 jaar? Ga naar de website van BoekStart