Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 • Het intekenen op programma’s betekent dat de bibliotheek haar uiterste best doet deze in te plannen. Het kan echter ge­beuren dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden
 • U wordt op tijd geïnformeerd wanneer de groepen zijn ingepland
 • Mocht u niet op het afgesproken tijdstip kunnen komen, laat ons dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten anders is BiblioNova genoodzaakt €35,00 in rekening te brengen
 • Wij gaan ervan uit dat de vaste leerkracht de groep begeleidt bij het project. De leer­kracht is verantwoordelijk voor de orde in de groep en hij/zij is actief betrokken bij het project
 • De materialen zijn niet vrij van intellectuele eigendomsrechten. Deze zijn en blijven eigendom van BiblioNova. Het is niet toegestaan materiaal zonder toestemming van BiblioNova te verveelvoudigen of te verspreiden, tenzij BiblioNova daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven
 • Gebruik is alleen toegestaan voor eigen, besloten, educatieve, non-commerciële toepassing
 • De reglementen van BiblioNova zijn tevens van toepassing
 • Wijzigingen voorbehouden

Voorwaarden klassikaal lenen

 • Klassikaal lenen kan alleen bij een lidmaatschap van de onderwijsinstelling
 • De groep komt één keer per zes weken naar de bibliotheek om boeken te ruilen
 • Bij verhindering zorgt de leerkracht ervoor dat de boeken uiterlijk op de inleverdatum worden teruggebracht
 • De bibliotheek maakt een rooster voor het hele schooljaar
 • Het klassikaal lenen vindt zo veel mogelijk plaats tijdens de openingsuren van het bibliotheekfiliaal
 • De school is verantwoordelijk voor de geleende boeken en betaalt boete voor boeken die te laat worden teruggebracht

Voorwaarden groepspas voor VVE en BasisOnderwijs

 • Groepspas € 20,00
 • Eenmalig inschrijfgeld € 2,50
 • Wisselcollectie 45 materialen per collectie, per groep €  15,00
 • Themacollectie 10 materialen per collectie
 • Transsporttarief per wisselcollectie € 12,50
 • Verlengen wisselcollectie (verlengen via internet niet mogelijk) € 10,00
 • Klassikaal lenen

Voorwaarden instellingspassen VoortgezetOnderwijs

 • Klassikaal lenen
 • Themacollecties
 • Wisselcollecties
 • Transoprttarief € 12,50
 • Kosten:
  Basis: € 40,00 12 maanden geldig, uitleentermijn 6 weken max.10 materialen, 1   pas.
  Klein: € 70,00 12 maanden geldig, uitleentermijn 12 weken, max. 40 materialen, 1 pas
  Groot: € 95,00 12 maanden geldig, uitellentermijn 6 maanden, max. 100 materialen, 2 passen
 • Zonder lidmaatschap kunt u geen collecties lenen.

Het afnemen van een programma, lenen van een collectie of deelnemen aan het klassikale lenen kan alleen als u akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden.

Wij wensen u veel (lees)plezier rondom alle activiteiten.  Als u suggesties voor verbetering heeft, horen wij deze graag via educatie@biblionova.nl