Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs
De Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeente strategisch en structureel samen aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Door te lezen vergroten zij hun taalniveau en vermindert de kans op laaggeletterdheid.

Vaste onderdelen in de aanpak Bibliotheek op school zijn het gebruik van boeken en bij voorkeur een eigen mediatheek met actuele en aansprekende boeken op de school, een taalbeleidsplan, een leesconsulent van de bibliotheek en een of meerdere taalspecialisten of taalcoördinatoren op school. De aanpak is in 2011 landelijk ontwikkeld door Kunst van Lezen (KvL) en is sindsdien verder ontwikkeld. Lokaal maken partijen afspraken over de verdere uitvoering.

De Bibliotheek op school blijkt een aantoonbaar positief effect op de leesvaardigheid te hebben. Leerlingen op deelnemende scholen boeken meer vooruitgang in leesvaardigheid dan kinderen op niet-deelnemende scholen. Dit leidt tot meer en beter taalgebruik waar leerlingen hun verdere leven profijt van ondervinden in hun dagelijkse leven en werk. Daarnaast geven verhalen een bredere kijk op de maatschappij en krijgen leerlingen meer begrip voor andere culturen en gewoonten. Dit maakt hen socialer en beter toegerust voor dagelijks leven als volwassene.

Doorgaande lijn
De Bibliotheek op school begint in de voorschoolse periode met BoekStart in de Kinderopvang en wordt na het primair onderwijs doorgezet in het voortgezet onderwijs. Gezamenlijk vormt dit een doorgaande lijn leesbevordering vanaf 0 tot en met 23 jaar in het mbo onderwijs. 

Bouwstenen van de Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school bevat een aantal bouwstenen die onderling samenhangen en ervoor zorgen dat er een stimulerende leesomgeving ontstaat. School en Bibliotheek vullen deze gezamenlijk in overleg nader in waarbij er per school andere accenten mogelijk zijn. De bouwstenen zijn: Netwerk & beleidExpertiseCollectieDigitale portaalTaalbeleidsplanActiviteiten en de Monitor.

Bouwstenen Bibliotheek op school

Lees meer over de verschillende bouwstenen van de Bibliotheek op school voor het voortgezet onderwijs:

 

 

 

Netwerk & Beleid
Expertise
Collectie
Digitaal portaal
Taalbeleidsplan
Activiteiten
Monitor

Website Bibliotheek op school

Op de website van de Bibliotheek op school staat alle actuele informatie over de aanpak Bibliotheek op school. Ga naar

Op de afdeling Educatie & Leesbevordering van Bibliotheek Haarlemmermeer is Saskia Schaar de lees- en mediaconsulent voor het voortgezet onderwijs en het mbo.