Bibliotheek op school

Bibliotheek op school - mbo
De Bibliotheek Haarlemmermeer werkt samen met een ROC of vakschool volgens de aanpak van de Bibliotheek op school mbo. Vrij lezen in alle klassen is het eerste doel wat op de agenda staat. Een belangrijke randvoorwaarde voor het succesvol invoeren van vrij lezen in het mbo is het vergroten van kennis bij docenten over lezen, leesbevordering, leesmotivatie en het effect daarvan op de taalvaardigheid van de studenten.

De inzet van een leesconsulent in het mbo en het verbeteren van de leesomgeving om de leescultuur op school aan te pakken, zijn belangrijke aandachtspunten. De bouwstenen Netwerk & Beleid, Expertise, Collectie en Monitor belangrijke onderdelen voor de Bibliotheek op school in het mbo. Voor alle samenwerkingen geldt de ambitie om te werken vanuit een leesplan, gebaseerd op het taalbeleid van de school. Het leesplan kan ook in een later stadium worden opgesteld.

Voor meer informatie over de Bibliotheek op school in het mbo ga naar
Lees het rapport Meer lezen, beter in taal - MBO. Effecten van lezen op taalontwikkeling

Website Bibliotheek op school

Op de website van de Bibliotheek op school staat alle actuele informatie over de aanpak Bibliotheek op school. Ga naar

Op de afdeling Educatie & Leesbevordering van Bibliotheek Haarlemmermeer is Saskia Schaar de lees- en mediaconsulent voor het voortgezet onderwijs en het mbo.