Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 51,75 voor 8 weken
€ 143,75 voor 1 jaar

BoekToer

Aanbieder: Edutheek

Om het hele jaar leuke boeken op school of op de groep te hebben, is het mogelijk een periode een boekencollectie te lenen. BoekToer is een verzameling vaste collectiepakketten – leesboeken en onderwerpcollecties – van elk veertig boeken groot. Ze kunnen naar keuze worden uitgeleend voor een periode van een heel jaar, of voor acht weken. Zo’n collectiepakket is ideaal als aanvulling op de schoolbibliotheek, maar bijvoorbeeld ook voor thematisch gebruik in de klas of op de groep.
Wij maken daarvoor gebruik van BoekToer van Probiblio.

BoekToer VVE: er is keuze uit peuterboeken voor peuterspeelzalen en baby- en peuterboeken voor kinderdagverblijven.
Voor een specifiek thema zie BoekToertje (15 exemplaren)

BoekToer PO: er is keuze uit een groot aantal gestandaardiseerde thematische collecties over allerlei onderwerpen, zoals dieren, techniek en wetenschap, menselijk lichaam en kunst. De school geeft de gewenste thema's (en voor welke groepen) door bij de bestelling. Wij gaan na of deze thema's beschikbaar zijn. De meeste collecties zijn voor de hele school, sommige voor alleen onderbouw of bovenbouw.

BoekToer VO: er is keuze uit o.a. lees en informatieve boeken, boeken van de lijst, Engelse boeken etc. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Doelgroepen:
 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • voor- en vroegschoolse educatie
 • kinderen op een kinderdagverblijf
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • kinderen in de kinderopvang (0-4 jaar)
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • vmbo-leerlingen
 • kinderen in de kinderopvang (2-4 jaar)
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 2
 • leerlingen primair onderwijs, groep 1
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
 • leerlingen VWO
 • baby's in de kinderopvang (0-2 jaar)
 • leerlingen speciaal primair onderwijs
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen havo