Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 57,- Gratis bij de Bibliotheek op School VO

Brugklas bibliotheekbezoek

Aanbieder: Edutheek

Rond de herfstvakantie maken de leerlingen kennis met de bibliotheek. Een leuk boek kiezen kun je leren. Daarom doen leerlingen een boekentest. Zo kunnen ze vooraf al bepalen of zij een boek leuk gaan vinden en/of het bij hun past. Daarnaast gaan ze zoeken in de catalogus op de computer voor meer informatie over de boeken (zoals recensies, samenvattingen).

Er is ook aandacht voor informatievaardigheden door te zoeken in verschillende digitale bronnen en het zoeken naar verschillende genres.

De introductie wordt in overleg gepland tijdens een lesuur.

Doelgroepen:
  • brugklassers

Themalijn

  • beoordelen en reflecteren
  • zoeken en vinden

Kerndoelen

  • kerndoel 5 Nederlandse taal; omgaan met informatiebronnen
  • kerndoel 8 Nederlandse taal; fictie en non-fictie

Kerncompetenties mediawijsheid

  • informatie vinden en verwerken