Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 181,50 (inclusief BTW)

BoekStart in de kinderopvang

Aanbieder: Edutheek

BoekStart in de kinderopvang heeft als doel om kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers met boeken, voorlezen en de Bibliotheek kennis te laten maken. Het is een effectief programma om voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren. De bibliotheek en de kinderopvang gaan een samenwerking van tenminste drie jaar aan om Boekstart gestalte te geven. Hierna kan de samenwerking voortgezet of gestopt worden.

Kinderopvang die deelneemt aan BoekStart in de kinderopvang heeft structureel aandacht voor een goed voorleesklimaat, waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers, het betrekken van de ouders, borging in beleid door middel van een voorlees/mediaplan en samenwerking met partners in een leesbevorderingsnetwerk.
BoekStart in de kinderopvang volgt de pdca-cyclus (plan, do, check, act).

Wat krijg je?
• Ondersteuning door gekwalificeerd personeel, op het terrein van scholing en training van pedagogisch medewerkers en het opstellen van (voor)leesbeleid
• Ondersteuning bij aanschaf en inrichting van de collectie en leesomgeving
• Deelname aan Monitor BoekStart in de Kinderopvang
• Overleg over het voorleesjaarplan en activiteitenplan
• Ondersteuning bij leesbevorderingsactiviteiten
• 1 set vertelplaten per jaar (wordt eigendom van kinderopvang)
• Een instellingenabonnement
• Een gratis abonnement voor alle kinderen
• Het prentenboek van het jaar + (les)suggesties voor activiteiten op de groep passend bij de prentenboeken top 10 tijdens de Nationale Voorleesdagen
• Informatiebijeenkomsten en/of netwerkbijeenkomsten voor Voorleescoördinatoren en pedagogisch medewerkers
• Promotiematerialen BoekStart

De jaarlijkse contributiekosten van het programma bedragen €181,50 ( incl BTW). Daarnaast kan de Bibliotheek jaarlijks de stimuleringsregeling BoekStart in de kinderopvang aanvragen, waardoor de opstartkosten van het eerste jaar voor de kinderopvang grotendeels wegvallen. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Doelgroepen:
  • kinderen in de kinderopvang (0-4 jaar)
  • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
  • kinderopvang
  • peuterscholen
  • kinderdagverblijven

Website