Aanbod schooljaar 2019-2020

U ziet hier de producten en prijzen voor schooljaar 2019-2020.

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
200 euro per groep van maximaal 10 deelnemers.

BoekStart Workshop interactief voorlezen

Door middel van interactief voorlezen legt u de basis voor plezier en verrassing bij het lezen. In deze workshop wordt gewerkt met prentenboeken, waaronder het bekroonde prentenboek van het jaar. Maar ook vertelplaten, het vertelkastje en geïmproviseerde verhalen passeren de revue. Hiermee krijgt u de gelegenheid het voorlezen zo breed en praktisch mogelijk te oefenen.

De volgende technieken worden gebruikt:
- Voorkennis activeren
- Stimuleren van ontluikende geletterdheid
- Uitbreiden naar eigen belevingswereld
- Uitleggen van moeilijke woorden en begrippen door ze in een context te plaatsen
- Kinderen uitdagen het vervolg van een verhaal te voorspellen

Doelgroepen:
  • pedagogisch medewerkers kindercentra
  • peuterspeelzalen
  • kinderopvang
  • kinderdagverblijven