Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
325 euro per persoon
korting voor extra collega: 245 euro per persoon

Leescoördinator Cursus Open Boek 2.0

Aanbieder: Edutheek

Een leescoördinator is de aanjager van leesbevordering binnen een school. Hij of zij draagt zorg voor de basis van een succesvolle leesbevordering, zodat alle leerlingen met plezier lezen en daardoor betere leesresultaten behalen.

Een leescoördinator is een duizendpoot. Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het onderhouden van een gevarieerde boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

Open Boek 2.0
De cursus Open Boek 2.0 is een actuele versie van de eerdere Open Boek cursus en leidt op tot leescoördinator. De basiscursus bestaat uit vier dagdelen en heeft een studiebelasting van veertig uur. In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en zo leesplezier te realiseren; een noodzakelijke voorwaarde voor leesmotivatie. De werkvorm Vertel eens…, het praten over boeken volgens Aidan Chambers, loopt als een rode draad door deze scholing. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan (kern van het leesplan) voor.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen. U krijgt een reader waarin alle nodige informatie is opgenomen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij aan het eind van de cursus een leesplan schrijven, waarin de mogelijkheden voor een doorgaande leesbevorderingslijn binnen de school worden beschreven.

De vijfde cursusbijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers gepland, zodat er voor iedereen voldoende tijd is voor het uitwerken van het schoolleesplan.

Data 2021:
20 januari, 17 februari, 17 maart, 14 april en een afsluiting op 16 juni.

Tijd:
van 15.00 tot 18.00 uur

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs
  • leerkrachten speciaal onderwijs