Aanbod schooljaar 2019-2020

U ziet hier de producten en prijzen voor schooljaar 2019-2020.

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 235,00

BoekStart Cursus Voorleescoördinator

Wilt u actief aan de slag met leesbevordering in de Kinderopvang, dan neemt u deel aan Boekstart in de Kinderopvang. Een landelijke ontwikkeling waarbij kinderen al jong met boekjes en (voor)lezen in aanraking komen.

Om Boekstart in de Kinderopvang goed neer te zetten heeft u een voorleescoördinator nodig. Zij is het aanspreekpunt op uw locatie om Boekstart gestalte te geven.

Doelgroep: pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en hierbij een centrale rol willen vervullen binnen de eigen instelling.

Doel: deelnemers zijn na de training opgeleid tot voorleescoördinator in de kinderopvang.

Kennis: de deelnemers beschikken na afloop van de training over basiskennis van
jeugdliteratuur voor de doelgroep nul- tot vierjarigen.

Vaardigheden: de deelnemers zijn na afloop van de training in staat om:
- In samenspraak met de leidinggevende (en binnen het kader van de eigen organisatie) het (voor)leesbeleid op te zetten voor de eigen locatie
- Praktische uitvoering te geven aan dit beleid
- Collega’s te enthousiasmeren en het voorlezen levend te houden binnen de instelling
- Ouders te informeren (en te enthousiasmeren)
- Een samenwerkingsverband met de bibliotheek en andere cultureel-educatieve instellingen in de eigen regio op te zetten

Doelgroepen:
  • peuters op de peuterspeelzaal (2-4 jaar)
  • kinderen in de kinderopvang (0-4 jaar)
  • pedagogisch medewerkers kindercentra
  • kinderopvang