Onderzoek & publicaties

Onderzoek over (voor)lezen beïnvloedt als het goed is de praktijk van (voor)lezen en leesbevordering. In dit overzicht verzamelen we recent onderzoek. Als afdeling Educatie & Leesbevordering nemen we de nieuwe inzichten die voortkomen uit onderzoek mee in onze begeleiding op en advies aan de kinderopvang en scholen.

Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit

Juni 2020 - In Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit zoomen Sara Van den Bossche en Anne Klomberg in op etnisch-culturele diversiteit in Nederlandstalige jeugdliteratuur. Ze onderzoeken hoe jeugdboeken gebruikt kunnen worden om over diversiteit en inclusiviteit na te denken. Daarbij richten zij hun pijlen niet alleen op jeugdboeken zelf, maar ook op het publiek van die boeken. Hoe kunnen jonge en volwassen lezers de (impliciete) culturele denkbeelden in jeugdboeken leren herkennen en kritisch leren bevragen?
Stichting Lezen

De doorgaande leeslijn

Juni 2020 - Publicatie op basis van wetenschappelijke inzichten de leesontwikkeling van kinderen en jongeren wordt geschetst. Welke factoren remmen en welke factoren stimuleren deze ontwikkeling? Deze doorgaande leeslijn is daarmee het fundament onder een effectieve aanpak om kinderen en jongeren te laten uitgroeien tot gemotiveerde, leesvaardige en literair competente volwassenen.
Stichting Lezen
De doorgaande leeslijn

Voorlezen in de kinderopvang

Mei 2020 - Voorlezen en leesbevordering wordt als belangrijk ervaren door zowel de managers als de pedagogisch medewerkers, blijkt uit dit onderzoek. Kinderdagverblijven die meedoen met BoekStart scoren positiever dan instellingen die niet met deze aanpak werken. Er is behoefte is aan ondersteuning bij het stimuleren van ouders om thuis te lezen, het signaleren van laagtaalvaardige gezinnen en het rekening houden met taalverschillen tussen kinderen.
Stichting Lezen
Voorlezen in de kinderopvang
Voorlezen in de kinderopvang - samenvatting

Lezen met BoekStart en de Bibliotheek op school werkt

Met de landelijke leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school stimuleren we kinderen van jongs af aan om te lezen. Op die manier willen we leesplezier bevorderen en laaggeletterdheid voorkomen. In de brochure Lezen met BoekStart en de Bibliotheek op school werkt beschrijven we wat in 2019 het bereik is van deze leesbevorderingsprogramma’s en hoe het leesbevorderingsnetwerk eruitziet.
Brochure Lezen met BoekStart en de Bibliotheek op school werkt
Stichting Lezen

Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en app-berichten

Februari 2020 - In dit onderzoek werd onder meer onderzocht of deelname aan de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en op het vmbo zorgt voor meer leesmotivatie bij de kinderen. Opvallend resultaat uit dit onderzoek is dat vrijlezen niet op alle leerlingen een positief effect heeft, het zelfs een negatief effect op leesplezier kan hebben. 
Stichting Lezen
Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en app-berichten
Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en app-berichten - samenvatting

Lezen doe je samen. Hoe kan leeshonger gestimuleerd worden?

Februari 2020 - Dit boek biedt inzicht in hoe lezers geboren worden en biedt praktische handvatten voor leesbevordering. Hoe kunnen anderen ervoor zorgen dat niet-lezers geïnteresseerd raken in boeken? Ze helpen hen bij het kiezen van een boek, verleiden hen dat ook daadwerkelijk te lezen en vragen naar leeservaringen. Vooral bij niet-lezers en af-en-toe-lezers is die rol van de ander nodig.
Stichting Lezen
Lezen doe je samen

Leesmonitor 2019

Het Magazine van de Leesmonitor biedt een overzicht van de meest recente inzichten in de leesopvoeding. Hoeveel ouders en grootouders in Nederland doen leesopvoedingsactiviteiten met hun kinderen en kleinkinderen? Wat maakt voorlezen effectief voor de taalontwikkeling? Hoe kunnen programma’s voor leesbevordering ouders ondersteuning bieden bij de leesopvoeding? En hoe kunnen taalzwakke gezinnen hierin het beste worden begeleid?
Leesmonitor 2019 

 

Nieuwsbrieven 

De afdeling Educatie & Leesbevordering stuurt vier keer per jaar een nieuwsbrief aan de scholen in de Haarlemmermeer. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Ga naar Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven primair onderwijs:
Nieuwsbrief PO mei 2021
Nieuwsbrief PO maart 2021
Nieuwsbrief PO januari/februari 2021
Nieuwsbrief PO november/december 2020
Nieuwsbrief PO september 2020

Nieuwsbrieven voortgezet onderwijs:
Nieuwsbrief VO mei 2021
Nieuwsbrief VO maart 2021

Nieuwsbrief VO december 2020
Nieuwsbrief VO oktober 2020

Voor archief nieuwbrieven ga naar

Online Boekentips in corona-tijd
Voor tijdens de lockdown hebben we online Boekentips gemaak voor ouders, leerlingen en leerkrachten om het lezen thuis te blijven stimuleren. 

Boekentips primair onderwijs:
Boekentips 7 PO - voorlezen
Boekentips 8 PO - poezie

Boekentips voortgezet onderwijs:
Boekentips 4 VO
Boekentips 5 VO
Boekentips 6 VO
Boekentips 7 VO
Boekentips 8 VO

Voor archief Boekentips in corona-tijd Ga naar