Onderzoek: Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en app-berichten

Februari 2020 - In dit onderzoek werd onder meer onderzocht of deelname aan de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en op het vmbo zorgt voor meer leesmotivatie bij de kinderen. Op alle scholen is vrijlezen een van de belangrijkste activiteit in de klas. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat vrij lezen vooral een positief effect heeft op leerlingen die al veel lezen.


Op leerlingen die niet veel lezen kan het vrij lezen zelfs een negatief effect hebben, blijkt uit het onderzoek. Voorlezen daarentegen heeft een positief effect op alle leerlingen.

Op het vmbo heeft deelname aan de Bibliotheek op school nog geen direct postief effect op de leesmotivatie van de leerlingen. Wel bleken sub-groepen te profiteren van de Bibliotheek op school (meer vaardige leerlingen, meisjes en jongere leerlingen).

Begeleiding bij boekenkeuze blijkt positief uit te werken bij leerlingen, maar ook juist weer bij de leerlingen die al vaker boeken lezen. De uitdaging wordt dus op zoek te gaan naar manieren om de leerlingen die weinig en niet graag lezen te motiveren voor lezen en leesplezier te laten krijgen.

Stichting Lezen
Ga naar het Overzicht Recent onderzoek over lezen