Onderzoek: Voorlezen in de kinderopvang

Mei 2020 - Recent onderzoek over voorlezen in de kinderopvang geeft een optimistisch beeld over het voorleesklimaat in de kinderopvang. Voorlezen en leesbevordering wordt als belangrijk ervaren door zowel de managers als de pedagogisch medewerkers.


Driekwart van de instellingen werkt samen met de bibliotheken. Kinderdagverblijven die meedoen met BoekStart scoren over het algemeen positiever dan instellingen die niet deelnemen aan BoekStart. In dit onderzoek ging er speciale aandacht uit naar de deskundigheid en deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers. Resultaten laten zien dat er vooral behoefte is aan ondersteuning bij het stimuleren van ouders om thuis te lezen, het signaleren van laagtaalvaardige gezinnen en het rekening houden met taalverschillen tussen kinderen.

Stichting Lezen
Ga naar het Overzicht Onderzoek over lezen